top of page

De oorspronkelijke betekenis van de term is een droge rivierbedding in de woestijn. Bij ons wordt  de term wadi  meestal gebruikt voor een laag gelegen gebied in het openbaar domein waar het regenwater zich bij overvloedige regenval kan verzamelen en dat zo dienst doet als bufferzone om overstroming te vermijden (WADI: Water Afvoer Drainage Infiltratie)

In de meeste tuinen kun je ook zo een plek creëren waar (een deel van) het hemelwater wordt opgevangen. Op die manier krijg je een soort moerasje - eventueel in combinatie met een minivijvertje- waarbij je opnieuw een biotoop voor allerlei water minnende planten, waterdiertjes, salamanders, padden enz. tot stand brengt.

Wil jij ook zo een aantrekkelijk biotoopje in je tuin?

  • Ecofilia helpt jou bij de keuze van de beste plaats, afmetingen, buffercapaciteit, aanleg en beplanting.

IMG_20190523_114224_edited.jpg
bottom of page